SO SÁNH CÁC DÒNG BĂNG TẢI CỦA CÁC HÃNG NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI

Hôm nay mình xin cung cấp kiến thức về các hãng băng tải PU,PVC, PE, băng tải nhựa, băng tải xích nhựa, băng tải xích Inox. và các dòng băng tải nổi tiếng của từng hàng, đồng thời quy đổi tương đương các mã băng tải của các hãng, mọi người có thể xem để tham khảo thêm, hi vọng thông tin này có ích cho công việc của mọi người.

Băng Tải Ammeraal: Các dòng thông dụng

Flexam EM…, Fleaxam ESM…, Fleaxam EF…,Ropanyl EM, Ropanyl ESM…, Ropanol EM…, Ropanol ESM…, Amtel EM…, Amtel ESM…,, Untranyl EM…,, Silam EM…,, Soliflex mini…, Soliflex pro, Peflex EM…, Fabric EM, AmWarp, Ampull….

Băng Tải Habasit: Các dòng thông dụng:

CAB-5E, CAB-6EB, CNB-5E, CNB-5EVWW, CNB-6EB, CNB-8E, CNF-8E, CNW-5E, E-5ENBT, EAT-8P, EFN-20EHW, EMB-12EMCH, EMB-27EHBT, ENA-151AEBH, ENA-4EE, ENA-8EE, ENB-8EL, ENI-10E, ENI-12P, ENI-5EE, ENI-5P, ENR-12E, ENT-12E, ENU-20ELBD, ENU-20EXBD, ENU-50AXBD, F-2EQWT 05, F-2EXWT 05, F-3EXWT, F-5ENWT, F-5ENWT, F-5EQWT 05, F-5EXWT 05, F-8EQWT 05, F-8EXWT 05, FAB-12E, FAB-2E, FAB-3EB, FAB-5E, FAB-5EB, FAB-5EIWH, FAB-5ER, FAB-8E, FAF-12E, FAS-8E, FAW-5E, FFN-5ERWE, FHB-7ERWO, FMB-10EI, FMB-2EIH, FMB-3KZWT, FMB-4KZWT, FMB-5EQ, FMB-5KZWT, FMB-6EZWT, FMD-2EIH, FNB-12E, FNB-5E, FNB-6EZCT, FNB-6EZWT, FNB-8E, FNI-12E, FNI-5E, FNI-5EI, FNI-5ER, FNT-2M, FNT-5E, FNT-5EC, FNT-5EI, FNT-5P, FNT-5PC, G18/0NNB6E, G18/0NNB6S, G18/1UHB6C, G23/0NNB6E, G23/0NNB6S, G23/1UHB6C, G24/0NNB6E, G24/0NNI6, G26/0NHB3, H-11EBDT, H-4EMDT, H-5EFGT, H-5EXDT, H-6EHDT, H-8EXDT, HAB-12E, HAG-12E, HAL-12E, HAM-5P, HAR-12E, HAT-12P, HAT-18PW, HAT-24PW, HAT-5E, HAT-8P, HNA-12E, HNA-18P, HNA-8P, HNB-12E, HNB-5E, HNB-8E, HNI-5P, HNI-5PE, HNU-8P, HSL-5E, HSL-8E, HSW-5EB, NAB-10EFWV, NAB-10EIWV, NAB-10ELBV, NAB-10ELDV, NAB-10ESBV, NAB-10EXAV, NAB-12EFWV, NAB-12EXDV, NAB-15EVDV, NAB-15EVWV, NAB-18EEAV, NAB-18EVWV, NAB-24EDWV, NAB-24EFWV, NAB-25EVWV, NAB-5EFWV, NAB-5EKBV, NAB-8EIWV, NAB-8EXDV, NAD-10ESBV, NAG-8EHDV, NAG-8EXDV, NAJ-10ESBV, NAJ-8EEBV, NAJ-8EEDV, NAJ-8EXDV, NAK-12EHDV, NAL-12ELBV, NAO-10ELAV, NAO-48EHDV, NAQ-10ELBV, NAQ-10ELDV, NAQ-10ESBV, NHB-10EKBV, NHB-10ELDV, NHB-10ESBV, NHB-5EKBV, NHB-8EIDV, NHM-6EKBV, NHM-8ESBV, NHT-8EXDV, NHU-12EAAV, NHU-8EAAV, NHU-8EATV, NMB-11ESBV, NMM-10EBAV, NNI-5EFTU, NNR-5RFWR, NNT-10EFWE, NNT-10ENBU, NNT-10ESBU, NNT-12ECDV, NNT-20ECDV, NNT-5CFWC, NNT-5EFWE, NNT-8EFWE, NSL-10ELBV, NSL-10ELDV, NSL-10ESBV, NSL-11ESBV, NSW-5ELAV, NVT-130, NVT-188, NVT-193, ONI-5EI, PAB-10EYWO, PAK-10EIWO, PAK-10EYWO, PAP-10EIWO, PAP-10EYWO, PNB-10EIWO, PNB-10EVWW, PNB-10EYWO, PNB-14EYWO, PNB-5EVWX, PNB-5EYWX, SAB-12E, SAB-18E, SAB-5E, SAB-8E, SAG-12E, SAG-8E, SAQ-8E, SAW-5E, SNB-12E, SNB-18E, SNB-5E, SNB-8E, SNI-5E, SNT-5EF.

Băng Tải  Forbo Siegling: các dòng băng tải thông dụng

  • Siegling Transilon conveyor and processing belts

E 8/2 U0/U4 GSTR green ,E 8/2 U0/U8 transparent FDA , E 8/2 U0/V/U20 green, E 8/2 U0/V20 AR green, E 10/M U1/U3-NA green, E 10/M U1/U3 GSTR-NA green, E 10/M V1/V10 green, E 12/2 U0/U20 GSTR green, E 12/2 U0/V20 green,E 15/M V1/V10H MT green, E 20/M U1/U3-NA green, E 20/M U1/U3 GSTR-NA green, EP U5/U5 GL/GL-NA green, NOVO 25-NA white FDA,NOVO 25 HC black, NOVO 40-NA green, NOVO 40 HC black, NOVO 60-NA green,

NOVO 60 HC black, …

  • Siegling Transtex conveyor belts

PVK125 FS X FS-NA black FR, PVK150 FS X FS-NA black FR, PVK160N FS X FS black FR, PVK200 FS X FS-NA black FR, PHR2-160 MRT X BB-NA black FR, PU2-150 HC X F-NA red

S – Silicone 

E 3/1 U0/S3 white FDA, E 3/1 U0/S3 HACCP-FF blue FDA, E 4/2 S0/S0 transparent,E 4/2 S0/S3 FSTR white FDA, E 6/2 U0/U/S3 white FDA, E 8/H S0/S5 MT-HACCP white FDA.

U – Polyurethane 

E 2/1 U0/U2 NA transparent FDA, E 2/1 U0/U2 HACCP white FDA, E 2/1 U0/U2 MT blue FDA, E 3/1 U0/U2 DIA-NA amber FDA, E 3/1 U0/U2 GL-NA amber FDA, E 3/1 U0/U2 HACCP white FDA, E 3/1 X0/U2D GL-HACCP-FF white FDA, E 3/1 0/U2 MT-NA black, E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP white FDA, E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP-FF blue FDA, E 3/1 X0/U2D MT-HACCP-FF white FDA, E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP blue FDA, E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP white FDA, E 3/1 U0/U2 RF brown FDA, E 3/1 U0/U2 RF white FDA, E 3/1 U0/U2 RFF-NA amber FDA, E 3/1 U0/U2 RFF-HACCP white FDA, E 3/1 U0/U2 RFF-NA-HACCP-FF blue FDA, E 3/1 U0/U3 SP-NA amber FDA, E 3/1 U0/U5 SP white FDA, E 3/2 U0/U2 NA white FDA, E 3/2 U0/U2 HACCP white FDA, E 3/2 U0/U2 HACCP-FF blue FDA,E 3/2 U0/U2 MT white FDA,) E 3/2 U0/U4 DIA-HACCP white FDA, E 4/2 U0/U2 HACCP-FF white FDA, E 4/2 U0/U2 LF white, E 4/2 U0/U2 LF-HC black, E 4/2 U0/U2 HC black,  E 4/2 U0/U2 MT blue FDA, E 4/2 U0/U2 MT-HACCP white FDA, E 4/2 U0/U2 MT-HACCP-FF blue FDA, E 4/2 U0/U2 QS-HACCP-FF blue FDA, E 4/2 U1/U2H black ATEX, E 4/H U8/U8 NP/MT-NA blue FDA, 6/2 U0/U2 M green FDA,  E 8/2 U0/U2 green FDA, E 8/2 U0/U2 C white FDA,) E 8/2 U0/U2 LF green, E 8/2 U0/V/U2 MT black,E 8/2 U0/V/U2H MT green, TE 80/2 0/2U MT green, E 8/2 U0/V/U2 MT grey, E 8/2 U0/U2 MT-NA white FDA, E 8/2 U0/U2 MT-SE black, E 8/2 U0/V/U2H MT-SE black, E 8/2 U0/U2 MT-C-SE black, E 8/2 U0/U2 STR-HC black, E 8/2 U0/U4 GSTR green, E 8/2 U0/U5 MT-HACCP white FDA, E 8/2 U0/U5 MT HACCP blue FDA, E 8/2 U0/U5 QS-HACCP white FDA, E 8/2 U0/U8 transparent FDA,E 8/2 0/U10 S/LG green, E 8/2 U0/U10S LG-SE black, E 8/2 U0/V/U20 green, E 8/H U0/U2 MT-HACCP blue FDA, E 8/H U0/U2 MT-HACCP white FDA, E 8/H U2/U2 MT/MT-HACCP blue FDA,

Ngoài các hãng đã liệt kê ở trên còn có các hãng băng tải của các hãng như Chiorino, Yongli…. Tuy nhiên do mình chưa có đầy đủ thông tin nên sẽ hẹn lần sau. Sau đây mình giới thiệu tiếp Băng tải nhựa của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Dựa trên các tiêu chí : Belt Style ( Kiểu băng tải) and Surface (bề mặt) Pitch Bước xích

Intralox: So Sánh Intralox và Uni-Chains

S100 Flush Grid 1” tương đương Uni CNB 22% 1”,  Uni SNB-M2 1”

S100 Raised Rib 1” tương đương Uni SNB-M2 Rib 1”

S200 Flush Grid 2” tương đương Uni OPB 4V 23% 2”

S200 Flat Top 2” tương đương Uni OPB 4V Closed 2”

S200 Perforated Flat Top 2” tương đương  Uni MPB 20% 2”

S200 Open Hinge 2” tương đương Uni L-SNB 2” và Uni L-SNB 2”

S200 Open Grid 2” tương đương Uni MPB 22% Micro Support 2”

S400 Flush Grid 2” tương đương Uni OPB 4V 23% 2” Uni OPB 4V 23% 2”

S400 Flat Top 2” tương đương Uni OPB 4V Closed 2” Uni OPB 4V Closed 2”

S400 Raised Rib 2” tương đương Uni OPB 4V-Rib 23% 2” Uni OPB 4V-Rib 23% 2”

S400 Non Skid 2” tương đươngUni OPB 4V Closed Rough Top 2”

S400 Open Hinge 2” tương đương Uni L-SNB 2” Uni L-SNB 2”

S400 Roller Top 2” tương đương Uni MPB PRR 2” S400 Roller Top – Transverse 2” Uni MPB PRR Transverse 2”

S800 Flush Grid 2” tương đương Uni MPB 20% 2” Uni MPB 20% 2”

S800 Flat Top 2” tương đương Uni MPB Closed 2” Uni MPB Closed 2”

S800 Perforated Flat Top 2” tương đương Uni MPB 18% 2” Uni MPB 18% 2”

S800 Perforated Flat Top S29 2” S800 Nub Top 2” tương đương Uni MPB NE 2” Uni MPB NE 2”

S800 Cone Top 2” tương đươngUni MPB GE 2” Uni MPB GE 2”

S800 Mini Rib 2” tương đương Uni MPB 22% Micro Support 2” Uni MPB 22% Micro Support 2”

S800 Roller Top 2” tương đương Uni MPB RO 2” Uni MPB PRR 2”

S800 Flush Grid Nub Top 2” : chưa có thông tin

S900 Flush Grid 1.07” tương đương Uni CNB 22% 1” Uni SNB-M2 1”

S900 Flat Top 1.07” tương đương Uni CNB Closed 1” Uni QNB 1”

S900 Perforated Flat Top 1.07” tương đương Uni CNB 18% 1” Uni CNB 18% 1”

S900 Raised Rib 1.07” tương đương  Uni SNB-M2 Rib 1”

S900 Friction Top (DFT and FFT) 1.07” tương đương Uni QNB with black rubber 1”

S900 Open Grid 1.07” tương đương Uni CNB 22% Micro support 1”

S900 Flush Grid With Rollers tương đương Uni SNB-M2 with rollers 1”

S900 Mold To Width Flush Grid 1.07” tương đương Uni SNB-M2AT 1”

S900 Mold To Width Flat Top 1.07” : Chưa có thông tin

S1100 Flush Grid 0.6” tương đương Uni M-SNB-M2 0.5” Uni M-SNB-M3 0.5”

S1100 Flat Top 0.6” tương đương Uni M-QNB Closed 0.5” Uni M-QNB Closed 0.5”

S1100 Friction Top 0.6” tương đương Uni M-QNB with white rubber Uni M-QNB w/ black/white rubber 0.5”

S1100 Flush Grid Nub Top : chưa có thông tin

S1200 Flush Grid 1.44” : Chưa có thông tin

S1200 Flat Top 1.44” Uni CPB Closed: Chưa có thông tin

S1200 Raised Rib 1.44”:Chưa có thông tin

S1200 Non Skid 1.44” tương đương Uni CPB 20% Rough Top

S1400 Flush Grid 1”  tương đương Uni SSB 29% 1.5”

S1400 Flat Top 1” tương đương Uni SSB Closed 1.5”

S1400 Friction Top 1” tương đương Uni SSB with rubber 1.5”

S1400 Roller Top 1” : Chưa có thông tin

S1400 Non Skid Flat Top 1” tương đương Uni QNB Closed Rough Top 1”

S1400 Mold To Width Flat Top 1” tương đương Uni SSB Multi Hinge 1.5”

S1500 Flush Grid 0.5” : Chưa có thông tin

S1600 Open Hinge Flat Top 1” tương đương Uni S-MPB Closed 1” Uni S-MPB Closed 1”

S1600 Nub Top 1” tương đương Uni MPB NE 2” Uni MPB NE 2”

S1700 Flush Grid 1.5” tương đương SSB 29% / 32% 1.5” SSB 29% / 32% 1.5”

S1800 Flat Top 2.5” tương đương Uni X-MPB* 2.5” Uni X-MPB* 2.5”

S2200 Flush Grid R2.2 1.5” tương đương Uni Flex SNB W / WO 1” Uni Flex SNB W / WO 1”

S2200 Flush Grid R2.6 With Rollers 1.5” tương đương Uni Flex SNB W / WO with rollers 1” Uni Flex SNB W / WO with rollers 1”

S2400 Flush Grid R1.7 1” tương đương  Uni Flex SNB CR 1” Uni Flex SNB CR 1”

S2400 Flush Grid R2.2 1” tương đương Uni Flex SNB L 1” Uni Flex SNB L 1”

S2400 Flush Grid R2.2 With Rollers 1” tương đương Uni Flex SNB CR with rollers 1” Uni Flex SNB CR with rollers 1”

S2400 Flush Grid R2.6 With Rollers 1” tương đương Uni Flex SNB L with rollers 1” Uni Flex SNB L with rollers 1”

S2400 Raised Rib 1” S2400 Friction Top 1” tương đương Uni Flex SNB L w black rubber 1”

S3000 Knuckle Chains 2” tương đương Uni D3200 (TAB) 2” Uni D3200 (TAB) 2”

Rexnord: So Sánh hãng Rexnord và Uni Chains

1505 0.59”  tương đương Uni M-QNB Closed 0.5”

1506 0.59”  tương đương Uni M-SNB-M2 0.5”

2100 1” tương đương Uni CNB 18% 1” Uni SNB-M2 1”

4705 1.5”  tương đương Uni SSB Closed 1.5”

4705 E7 1.5”  tương đương Uni SSB Vacuum H7 1.5”

4705 E14 1.5”  tương đương Uni SSB Vacuum H14 1.5”

4706 1.5”  tương đương Uni SSB 29% 1.5”

4707 1.5”  tương đương Uni L-SNB Rib 36% 2”

5705 1.5”  tương đương Uni SSB Closed 1.5”

5705 with molded insert 1.5”  tương đương Uni SSB with insert 1.5”

5705 (MTW) 1.5”  tương đương Uni SSB Multi Hinge 1.5”

5706 1.5”  tương đương Uni SSB 29% 1.5”

5706 (MTW) 1.5” 5935 0.75”  tương đương Uni Light Closed 0.75”

5935 E 0.75”  tương đương Uni Light Vacuum 0.75” 5936 0.75” Uni Light 10% 0.75”

5966 1.53”  tương đương Uni SSB 29% 1.5” 5995 2.25” Uni OPB 4V Closed 2” Uni CPB Closed 2”

5996 2.25”  tương đương Uni OPB 4V 23% 2” Uni CPB 20% Rough Top 2”

5997 2.25”  tương đương Uni L-SNB Rib 36% 2”

5998 2.25”  tương đương Uni L-SNB 2”

6085 2”  tương đương Uni MPB Closed 2”

6938 0.75”  tương đương Uni Light 22% 0.75”

7705 1”  tương đương Uni TSB* 1” 7705 (MTW) 1” Uni TSB* 1”

7706 1”  tương đương Uni TSB* 1” 7706 (MTW) 1” Uni TSB* 1”

7708 1”  tương đương Uni TSB* 1” 7956 TAB 1.25” Uni Flex SNB-WT 1”

8505 0.75”  tương đương Uni QSB* 0.75”

8505 E 0.75” Uni QSB* 0.75”

8505 (MTW) 0.75”  tương đương Uni QSB* 0.75” 8506 0.75” Uni QSB* 0.75”

8506 (MTW) 0.75”  tương đương Uni QSB* 0.75” 8507 0.75” Uni QSB* 0.75” 9608 1.5” Uni CPB Closed 2

Habasit: So Sánh băng tải Nhựa Habasit và Uni Chain ( Habasit Vs. Uni Chain)

M1220 Flat Top 0.5” tương đương Uni M-QNB Closed 0.5” Uni M-QNB Closed 0.5”

M1233 Flush Grid 0.5” tương đương Uni M-SNB-M2 0.5”

M2510 Flat Top 1” tương đương  Uni CNB Closed 1”

M2511 Mesh Top 1” tương đương Uni CNB 18% / 22% 1” Uni SNB-M2 1.5”

M2520 Flat Top 1” tương đương  Uni QNB Closed 1”

M2520 Grip Top 1” tương đương Uni QNB with rubber 1”

M2531 Raised Rib 1” tương đương  Uni SNB-M2 Rib 1”

M2533 Flush Grid 1” tương đương  Uni SNB-M2 1”

M2533 Roller Top 1” tương đương  Uni SNB-M2 with rollers 1”

M2540 Radius 1” tương đương Uni Flex SNB-L 1”

M2540 Roller Top 1” tương đương Uni Flex SNB-L with rollers 1””

M2543 Tight Radius 1” tương đương Uni Flex SNB-CR 1” Uni Flex SNB-CR 1”

M3840 Radius 1.5” tương đương Uni Flex SNB-W 1”

M3840 Roller Top 1.5” tương đương Uni Flex SNB-W with rollers 1”

M5010 Flat Top 2” tương đương Uni MPB Closed 2”

M5011 Perforated 2” tương đương Uni MPB 18% 2”

M5013 Cone Top 2” tương đương Uni MPB GE 2”

M5014 Nub Top 2” tương đương Uni MPB NE 2”

KVP/Falcon/Ram: So sánh băng tải nhựa KVP/Falcon/Ram vơ Unichain ( KVP/Falcon/Ram Vs. Uni chain)

SM60500 0.5” tương đương Uni M-SNB-M2/M3 0.5”

HDS60500 0.5” tương đương Uni M-QNB Closed 0.5”

ST61000 1” tương đương Uni CNB Closed 1”

VT61000 1” tương đương Uni CNB 18% 1” Uni SNB-M2 1”

ST61500 1.5” 1.5” tương đương Uni SSB Closed 1.5”

VT61500 1.5” 1.5” tương đương Uni SSB 29% 1.5”

HDS61000 1” tương đương Uni CNB Closed 1” Uni CNB Closed 1”

HDS62000 2” tương đương Uni MPB Closed 2”

HDSVT62000 2” tương đương Uni MPB 18% 2”

FF62000 2” tương đương Uni L-SNB 2”

FF62000-WR 2” 2” tương đương Uni L-SNB Rib 2”

IS61000 (All-In-One) 1”tương đương  Uni Flex SNB-L 1”

IS61000-ROL (All-In-One) 1” tương đương Uni Flex SNB-L with rollers 1”

SP61500 1.5” 1.5” tương đương Uni SSB 29% / 32% 1.5”

IS61500 (All-In-One) 1.5” tương đương Uni Flex SNB-L 1” Uni Flex SNB-L 1”

IS61500-ROL (All-In-One) 1.5” tương đương Uni Flex SNB-L with rollers 1”

SP62000 2” tương đương Uni L-SNB 2” Uni L-SNB 2” IS62000 (All-In-One) 2” 1” Uni Flex SNB-WT 1”

IS62000-ROL (All-In-One) 2” 1” tương đương Uni Flex SNB-WT with rollers 1”

N12000RHDT (Chain) 2” 2” tương đương Uni 3200 TAB 2” N12000S (Chain) 2” 2” Uni 3200 2”

Series 40 (CC41) 1.75” tương đương Uni MPB Closed 2” Uni MPB Closed 2”

Series 40 (CC42) 1.75” tương đương Uni MPB 18% 2” Uni MPB 18% 2”

Series 50 (F51 and F52) 1.1” 1.5” tương đương Uni SSB 32% 1.5”

Series 80 (MP84T) 2” tương đương Uni MPB Closed 2”

Series 90 (FR92) 1.5” tương đương Uni L-SNB 2”

Series 90 Ribbed Top Belt 1.5” 2” tương đương Uni L-SNB Rib 2”

Series 106 CL 0.75” 0.75” tương đương Uni Light Closed 0.75”

Series 106 10 0.75” 0.75” tương đương Uni Light 10% 0.75”

Series 106 18 0.75” 0.75” tương đương Uni Light 18% 0.75”

Series 106 22 0.75” 0.75” tương đương Uni Light 22% 0.75”

Series 106 RR 0.75” 0.75” tương đương Uni Light Rib 0.75”

Series 106 V 0.75” 0.75” tương đương Uni Light Vacuum 0.75”

Series 204 26 0.5” tương đương Uni M-SNB-M2/M3 0.5”

Series 208 CL 1” tương đương Uni CNB Closed 1”

Series 208 35 1” tương đương Uni SNB-M2 1”

Series 208 RR 1” 1” tương đương Uni SNB-M2 Rib 1”

Series 212 CL 1.5” 1.5” tương đương Uni Light EP Closed 1.5”

Series 212 42 1.5” 1.5” tương đương Uni Light EP 18% / 46% 1.5”

Series 212 RR 1.5” 1.5” tương đương Uni Light 33% Rib 1.5”

Series 212 FM 1.5” 1.5” tương đương Uni Light EP 22% FM 1.5”

Series 416 CL 2” tương đương Uni MPB Closed 2”

Series 416 10 2” tương đương Uni MPB 18% 2”

Series 416 16 2” tương đương Uni MPB 20% 2”

Series 416 25 2” tương đương Uni MPB 22% 2”

Ngoài ra còn có các hãng như Scanbelt, Hongsbelt… tuy nhiên do chưa có thông tin, khi nào có thông tin mình sẽ cập nhật tiếp tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi điện ngay